Berichten

Waardering uitspreken

/
De definitie van waardering uitspreken is het op prijs stellen,…