Education by Debby gaat voorzichtig om met jouw privacy, volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring kun je lezen hoe Education by Debby  omgaat moet jouw gegevens. Daarbij informeert Education by Debby  je ook
over jouw rechten met betrekking tot privacy. Heb je vragen? Stuur dan een e-mail naar info@educationbydebby.com 

1. Education by Debby

Education by Debby is een eenmanszaak. Je kunt Education by Debby vinden in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 73181919.

2. Welke gegevens gebruikt Education by Debby

Gegevens voor het uitvoeren van een opdracht
Education by Debby verwerkt jouw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, Skype ID/Skypenaam en andere gegevens die nodig zijn om diensten optimaal aan jou te kunnen leveren en om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. Je kunt hierbij ook denken aan de inloggegevens van de systemen waarin jij mij wilt laten werken en foto’s die je met mij deelt voor diverse communicatiemiddelen. Education by Debby gebruikt deze gegevens om van jou een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst. Binnen 1 jaar na afronding van de opdracht worden deze gegevens verwijderd. Inloggegevens worden direct na afronding van de opdracht verwijderd.

Gegevens voor de financiële administratie
Gegevens zijn ook nodig voor de facturatie en de financiële administratie. Daarbij gebruikt Education by Debby de volgende gegevens: contactpersoon, bedrijfsnaam, factuuradres, KvKnummer, eventueel btw-nummer, klantnummer, e-mailadres, bankgegevens en openstaande saldo. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst worden deze gegevens 7 jaar bewaard, na deze periode worden deze gegevens binnen 1 jaar verwijderd.


Gegevens voor het afhandelen van klachten
Education by Debby wil natuurlijk graag dat jij tevreden bent. Mocht er toch een klacht ontstaan, dan gebruikt Education by Debby deze gegevens om tot een zo goed mogelijke oplossing te komen: naam, e-mailadres, eventueel telefoonnummer of Skype ID/Skypenaam
en de inhoud van deze klacht. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na afhandeling van de klacht verwijderd.

Gegevens ter verbetering van de website www.educationbydebby.com
Education by Debby wil jou graag raken en heeft tevens een commercieel belang om jouw surfgedrag op www.educationbydebby.com te analyseren en waar nodig verbeteringen door te voeren op de website. Education by Debby maakt gebruik van Google Analytics en is daarbij
gebonden aan de bewaartermijnen van Google.

Deze analytics-dienst maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van deze website worden meegestuurd aan je browser en vervolgens worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee je mijn website bezoekt. Deze cookies zullen jouw apparaten niet beschadigen.

Gegevens voor het leggen van contact
Neem je via de website contact op met Education by Debby, dan verstrek je gegevens zoals jouw naam, e-mail en eventueel jouw Skype ID/Skypenaam. Door het plaatsen van een bericht en het versturen van het contactformulier deel je deze gegevens automatisch met
Education by Debby. Deze gegevens worden verwijderd na 3 maanden na ons laatste contact.

Gegevens voor het plaatsen van een recensie
Wat fijn als je zo tevreden bent over Education by Debby dat je een recensie wilt achterlaten op www.educationbydebby.com Om het plaatsen van recensie mogelijk te maken, verwerkt Education by Debby de volgende gegevens: naam, bedrijfsnaam, website, inhoud van jouw
bericht en jouw foto. Deze recensies blijven bewaard tot jij een verzoek doet om deze te verwijderen.

Artikel 3 Hoe krijgt Education by Debby deze gegevens?

Education by Debby heeft alleen gegevens, omdat jij deze gegevens zelf hebt verstrekt.

Artikel 4 Welke rechten heb jij met betrekking tot deze gegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft jou een aantal rechten gegeven met
betrekking tot de persoonsgegevens die je door Education by Debby kunt laten verwerken.
1. Inzage – Je kunt te allen tijde een verzoek doen bij Education by Debby om jouw gegevens
in te zien.
2. Wijziging – Als je op basis van inzage je gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren,
aanvullen, afschermen of verwijderen, kun je hiertoe een verzoek indienen.
3. Bezwaar – Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw gegevens met als
juridische grondslag het gerechtvaardigd belang van Education by Debby.
4. Gegevensoverdracht – Mocht jij je gegevens bij een andere aanbieder onder willen
brengen, dan zal ik jouw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm
die door gangbare digitale systemen te openen is.
5. Intrekking – Als Education by Debby gegevens heeft verwerkt op basis van jouw expliciete
toestemming, heb jij het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen
hebben voor de afgesproken diensten.

Om gebruik te maken van jouw rechten kun je een verzoek sturen naar
info@educationbydebby.com.


Artikel 5 Wie ontvangen jouw gegevens?

Education by Debby verstrekt jouw gegevens niet aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Education by Debby verkoopt nooit gegevens aan derden.

Artikel 6 Slotbepalingen

Raadpleeg de privacyverklaring regelmatig. Heb je een klacht over de manier waarop Education by Debby met jouw gegevens omgaat? Stuur dan een mail naar info@educationbydebby.com. Daarnaast kun je ook contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.


Versie 13-03-2020